حذف جیوه – تصفیه فاضلاب- فاضلاب صنعتی- حذف جیوه از فاضلاب صنعتی

  • حذف جیوه – تصفیه فاضلاب- فاضلاب صنعتی- حذف جیوه از فاضلاب صنعتی

مصرف کنندگان عمده جیوه در ایالات متحده، صنایع chlor-alkali هستند. جیوه در صنایع الکتریکی و الکترونیکی، ساخت مواد منفجره، صنایع عکاسی و صنایع آفت کشی و مواد نگهدارنده غذا نیز به کار می­رود. جیوه به عنوان یک کاتالیزور در صنعت شیمی و پتروشیمی به کار می­رود. جیوه در اغلب فاضلابهای آزمایشگاهی یافت می­شود. تولید انرژی منبع بزرگ جیوه رها شده به محیط است که با احتراق سوخت فسیلی پیش می­آید و هنگامی که تجهیزات اسکرابر در دودکش نیروگاههای حرارتی نصب می­شوند تا دی اکسید سولفور را بزدایند، تجمع جیوه در صورتیکه واگردانی زیاد باشد امکان پذیر است. جیوه را می­توان از طریق رسوب دهی، تبادل یونی و جذب از فاضلاب جدا نمود. یون­های جیوه را می­توان طی تماس باسایر فلزات نظیر مس، روی یا آلومینیوم جداسازی کرد. در اغلب موارد، بازیافت جیوه از طریق تبخیر قابل دستیابی است. در عمل رسوبدهی، باید ترکیبات جیوه به یون جیوه اکسید شوند.

حذف جیوه از فاضلاب صنعتی
حذف جیوه