چربی گیر (Oil/water separator)

چربی گیرها یا جداکننده های آب از روغن و مشتقات نفتی، تجهیزاتی می­باشند که به منظور جداسازی انواع روغن، مشتقات نفتی، گریس و چربی از آب(تصفیه آب) یا پساب(برای تصفیه فاضلاب) مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستم ها به وفور در محوطه های صنعتی و تعمیرگاه ها جهت جدا سازی مشتقات نفتی از فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند. بسته به نوع آلاینده های نفتی، اختلاف دانسیته آلاینده با پساب، تغییرات PH و سایر موارد، راندمان حذف روغن توسط چربی گیرها تغییر می کند. چربی گیرهایی که توسط شرکت مهندسی و ساخت کندو طراحی و اجرا می گردد جهت حذف گازوئیل و بنزین ، انواع مشتقات نفتی، چربی های گیاهی و آشپزخانه، انواع روغن های سبکتر یا سنگینتر از آب، گریس، چربی های حیوانی و به طور کلی جداسازی سیالاتی که بعد از گذشت زمان می توانند به صورت چند فازی درآیند مناسب می باشد.

در مواردی که پساب یا فاضلاب به علت بالا بودن غلظت چربی و روغن، استانداردهای تخلیه به محیط زیست و منابع آب پذیرنده را ندارد از واحدهای چربی گیر استفاده می گردد.

CPI یا(Corrugated Plate Interceptor) مناسب جهت حذف پساب های با شدت جریان زیاد حاوی روغن و گریس API یا (American Petroleum Institute) مناسب جهت حذف چربی های آزاد، پساب های با شدت جریان زیاد چربی گیر below grease trap
DAF (Dissolved Air Flotation)مناسب جهت حذف انواع روغن های امولسیونی و روغن های آزاد، ذرات کلوئیدی و معلق در پساب CPI (Corrugated Plate Interceptor)مناسب جهت حذف پساب های با شدت جریان زیاد حاوی روغن و گریس API (American Petroleum Institute)مناسب جهت حذف چربی های آزاد، پساب های با شدت جریان زیاد Below Ground Oil/Water Separatorمناسب جهت حذف روغن های آشپزخانه، روغن های نباتی و حیوانی

 

با توجه به اینکه چربی و روغن و مشتقات نفتی از آلاینده های مضری می­باشند که فرایند بیولوژیکی لجن فعال  را مختل می کنند بنابراین در بسیاری از تصفیه خانه های صنعتی که چربی و روغن در پساب وجود دارد در ابتدای تصفیه خانه یک واحد چربی گیر تعبیه می گردد. نکته مهمی که باید توجه داشت این است که چربی و روغن در واحدهای هوادهی باعث چسبیدن به روی توده های لجن فعال (Activated Sludge) شده و عمل اکسیژن رسانی به میکروارگانیزم ها را کاهش می کند. در نتیجه بازده تصفیه پساب کاهش پیدا می کند. چربی گیرهای شرکت مهندسی و ساخت کندو بسته به نوع مصرف به صورت پکیج های فلزی، بتنی، پلی اتیلنی یا فایبرگلاس طراحی و اجرا می گردند.