تماس با ما

آدرس: تهران – جردن – خیابان سلطانی (سایه) – پلاک ۶ – واحد ۲۰۲
تلفن: ۵۲۰ ۲۰ ۲۲۰ – ۹۹ ۲۱۱ ۲۲۰ – ۶۷ ۶۹ ۲۰ ۲۶ – (۰۲۱)
دورنگار: ۵۱ ۶۹ ۲۰ ۲۶ – ۰۲۱
پست الکترونیکی: Cando.Corp@gmail.com