تصفیه فاضلاب: روش SBR

تصفیه فاضلاب توسط روش SBR  *شرکت مهندسی و ساخت کندو*

ویژگی های روش SBR

* مناسب جهت تصفیه پساب تصفیه خانه های تا حجم ۲۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز

* هزینه پایین ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه

* هزینه پایین نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه نسبت به سایر روش های لجن فعال

* قابلیت حذف نیتروژن و فسفر

* پایین بودن فضای اشغالی تصفیه خانه فاضلاب به علت حذف واحدهای ته نشینی

 

توضیحات تکنیکی

سیستم SBR  در گذشته جهت تصفیه فاضلاب و پساب جوامع کوچک مورد استفاده قرار می گرفت اما مزایای این روش در حذف انواع مواد مغذی باعث شده که امروزه برای تصفیه خانه های بزرگ (تا حجم حدود ۲۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز) مورد استفاده قرار گیرد.

SBR مخفف واژه Sequence Batch Reactor  یک سیستم پر و خالی می باشد که از روابط مربوط به راکتورهای اختلاط منفرد (Batch Reactor) تبعیت می کند. در این مخزن کلیه عملیات مربوط به لجن فعال در آن انجام می پذیرد. راکتور SBR چون به فضای کمتری نیاز دارند بنابراین برای مواردی که کارفرما دچار کمبود زمین می باشد سیستم SBR  برای تصفیه فاضلاب بسیار مقرون به صرفه می باشد.

تصفیه پساب و فاضلاب شهری به کمک SBR

برای تصفیه پساب و فاضلاب های شهری به کمک SBR  حداقل ۲ حوضچه مورد نیاز می باشد که در مواقعی که واکنش در یکی از حوضچه ها صورت می گیرد حوضچه دیگر نقش ذخیره جریان ورودی را دارد. معمولا بین ۲ تا ۶ سیکل واکنش و تخلیه در طول روز در راکتور SBR می تواند انجام پذیرد. یک چرخه معمولی در راکتور SBR  می تواند شامل ۳ ساعت پرشدن، ۲ ساعت هوادهی، نیم ساعت ته نشینی و نیم ساعت خروج لجن باشد.