شرکت مهندسی و ساخت کندو

ارائه دهنده خدمات تصفیه آب و فاضلاب و محیط زیست

آدرس: تهران – جردن – خیابان سلطانی (سایه)
پلاک ۶ – واحد ۲۰۲
تلفن: ۲۶۲۰۶۹۶۷ — ۲۲۰۲۱۱۹۹ — ۲۲۰۲۰۵۲۰
فکس: ۲۶۲۰۶۹۵۱
ایمیل: cando.corp@gmail.com

تصفیه فاضلاب شهری

فاضلاب شهری چیست؟

بطور ساده، فاضلاب به آبی گفته می شود که برای مصرف خاصی استفاده شده باشد. و بر اثر آن، کیفیت اولیه  خودش را از دست داده باشد و مثلا با ناخالصی و یا آلودگی هایی، همراه شده باشد. هدف از تصفیه فاضلاب شهری که بمنظور داشتن محیط زیست بهداشتی از طریق شبکه های جمع آوری فاضلاب به تصفیه خانه انتقال می یابد . جداسازی ناخالصی های آن مخصوصاً مواد آلی و آلوده کننده و همچنین حذف یا از بین بردن موجودات میکروبیولوژیکی بیماری زا بنحوی که فاضلاب تصفیه شده در تخلیه به محیط زیست ایجاد آلودگی ننماید و یا بتواند بدون احتمال آلوده ساختن انسان در مصارفی همچون کشاورزی – پرورش ماهی ، بعنوان آب مورد نیاز صنایع و سایر موارد بکار برده شود می باشد .همچنین یکی از مهم ترین اهداف جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری تصفیه لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب به نحوی است که لجن تصفیه شده بدون اینکه دستکاری آن خطرناک باشد بتواند بعنوان بارور کننده زمین های کشاورزی بکار رود .

انواع فاضلاب شهری چیست

فاضلاب شهری انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

فاضلاب بهداشتی

که خود به فاضلاب خانگی، فاضلاب تجاری و فاضلاب مؤسسات عمومی تقسیم بندی می شود.

فاضلاب خانگی

شامل پسابهای سرویس های بهداشتی خانه ها، مغازه ها، فروشگاه ها و … مانند توالت، حمام و… می باشد.

فاضلاب صنعتی

فاضلاب های صنعتی، در نتیجه فعالیتهای کارخانه ها، کارگاهها و هرگونه مراکز صنعتی می باشد که بر اساس نوع فرآورده تولید شده مراکز صنعتی خواص این گونه فاضلابها نیز متفاوت است.

فاضلاب کشاورزی

فاضلاب هایی که در اثر فعالیت های کشاورزی بوجود می آیند.

فاضلاب سطحی یا سیلاب

فاضلاب های سطحی یا سیلاب، شامل آبهای ناشی از ذوب برف و یخ و یا بارندگی می باشد. فاضلاب های سطحی به دلیل وجود آلودگی هوا و محیط شهری از غلظت آلودگی خاص خود برخوردار است. البته به این گروه می توان آبهای جاری در کانالها و جوی ها را نیز اضافه کرد.

برای رسیدن به اهداف مورد نظر در تصفیه فاضلاب شهری از فرآیندهای زیر استفاده می گردد :

 • آشغالگیری
 • دانه گیری
 • ته نشینی قسمتی از مواد معلق
 • اکسیداسیون مواد آلی
 • ته نشینی توده های بیولوژیکی
 • جمع آوری و تصفیه لجن های زائد
 • ضد عفونی کردن فاضلاب تصفیه شده
 • مصارف فاضلاب تصفیه شده

مراحل تصفیه فاضلاب شهری چیست

در حال حاضر تصفیه فاضلاب در سه مرحله انجام می شود.

تصفیه اولیه فاضلاب شهری

هدف جداسازی مواد جامد از فاضلاب ورودی و جدا کردن نخاله های بزرگ توسط غربالها و یا خرد کردن آنها با تجهیزات خرد کننده است.

مراحل تصفیه اولیه

 1. غربال کردن یا آشغال گیری
 2. خرد کردن
 3. شن گیری یا حذف دانه
 4. اندازه گیری جریان
 5. ته نشین سازی مقدماتی

تصفیه مرحله دوم فاضلاب شهری

تبدیل بیولوژیکی مواد آلی کلوئیدی و محلول به جرم زنده که بعداً به وسیله ته نشین سازی جدا می شود. معمولاً تصفیه بیشتر لجن مرحله دوم یا دتوسط فرایندها بیولوژیکی بی هوازی صورت می گیرد.

مراحل تصفیه مرحله دوم

 1. لجن فعال
 2. هوادهی لجن فعال
 3. برکه ها و لاگونها
 4. گندزدایی جریانهای خروجی
 5. تصفیه و دفع لجن
 6. تغلیظ لجن
 7. شناور سازی
 8. هضم لجن
 9. دفع لجن

تصفیه مرحله سوم فاضلاب شهری

تصفیه مرحله سوم یا تصفیه پیشرفته فاضلاب شامل جداسازی بهتر مواد جامد معلق و حذف مواد مغذی است که در این مرحله از بین بردن ترکیبات فسفر و نیتروژن به وسیله مجموعه ای از فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی انجام می شود.

مراحل تصفیه مرحله سوم

 1. حذف نیتروژن
 2. حذف فسفر

روش های جمع آوری فاضلاب شهری چیست

روش های جمع آوری فاضلاب شهری به دو صورت سنتی ونوین قابل طبقه بندی است:

۱-     شیوۀ سنتی جمع آوری فاضلاب شهری

در شیوۀ سنتی جمع آوری فاضلاب شهری؛ بطور ثقلی آب مصرف شده به شکل صحیح جمع آوری و به تصفیه خانه منتقل می شود، که خود به دو روش کانال های جدا ازهم و روش درهم تقسیم می شود.

۲-     روش های نوین جمع آوری فاضلاب شهری که خود شامل موارد زیر است :

·         روش سپتیک تانک ثقلی Septik Tank Effluent Gravity

·         روش سپتیک تانک با پمپ   Septik Tank Effluent Pump

·         روش  Pressure Sever With Grinder Pump

·         روش خلاء

کلام آخر

با توجه به اینکه امروزه فاضلاب های شهری حجم بسیار بالایی پیدا کرده اند . و این فاضلاب های دارای میکروب ها و الودگی های بیماری زا بوده . نیاز به تصفیه آن بسیار اساسی و حائز اهمیت است. در پی عملیات تصفیه فاضلاب های شهری نتایجی بیشماری وجود دارد. از جمله آن می توان به تأمین شرایط بهداشتی بهتر برای مردم ، پاک نگهداری محیط زیست ، بازیابی فاضلاب ، تولید کود طبیعی ، تولید انرژی و … اشاره نمود . همچنین روش ها و فرایندهای تصفیه فاضلاب بر اساس کمیت و نوع آلاینده های موجود در آن و همچنین درجه تصفیه مورد نظر انتخاب می گردد .

فاضلاب شهری